Vintervadskyrkan var fylld till bristningsgränsen i tisdags kväll när Ramunderstadens VD Torbjörn Olsson informerade om kommande byggnation på Vikingavallen. Arrangör var Serander fastighetsförmedling som också inledde mötet med en presentation av mäklarföretaget. Några höjer på ögonbrynen när ett mäklarföretag arrangerar information om byggnation av hyresrätter, men som Åke Serander förklarade vill man gärna vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden i Söderköping. Vi vet också erfarenhetsmässigt att många blivande hyresgäster idag bor i villa eller bostadsrätt som man har intresse av att få värderade inför eventuell framtida försäljning.

VD Torbjörn Olsson presenterade byggprojektet med 97 nya hyreslägenheter fördelade på fem huskroppar. Husen kommer att byggas i två etapper där de högre husen kommer i etapp II.

Fastighetsmäklare Åke SeranderDet mest uppmärksammade blev annars att bygglovet för etapp I överklagats till Länsstyrelsen och att en viss försening därmed uppstår. Lite oväntat så begärde en dam bland åhörarna ordet och presenterade sig som den som överklagat bygglovet. Hon lämnade en saklig redogörelse för sina synpunkter, framförallt på utomhusmiljön. Intressant var också att höra att hon inte har för avsikt att överklaga bygglovet till högre instanser. Torbjörn Olsson kommenterade inte direkt synpunkterna utan konstaterade att detta är en del av demokratin, att möjlighet finns att överklaga beslut enligt plan- och bygglagen.

Efter Torbjörns föredrag ställdes många frågor från åhörarna. Intressanta frågeställningar om den praktiska utformningen som VD besvarade efter bästa förmåga. Många detaljer, i synnerhet beträffande etapp II, är ännu inte klara.

VD Torbjörn Olsson

I samband med att deltagarna lämnade möte fanns möjlighet att lämna intresseanmälningar. En chans som många mötesdeltagare tog. Som Torbjörn Olsson förklarade efter mötet; Söderköping är mycket attraktivt som boendeort och vi räknar med att snabbt hyra ut kommande lägenheter.