Säljguiden

vad som händer när vi säljer din bostad

Här kan du som säljare läsa om hur en bostadsaffär vanligtvis går till. Har du några frågor? Kontakta oss!

Första besöket i bostaden
Inför mötet i din bostad behöver vi ha en del uppgifter av dig.

Om din bostad är en fastighet behöver vi:

 • fastighetsbeteckningen
 • uppgifter om eventuella om- och tillbyggnader
 • uppgifter om större förbättringsarbeten
 • beräknad driftkostnad
 • årsförbrukningen för uppvärmning.

Om din bostad är en bostadsrätt behöver vi:

 • adressen
 • bostadsrättsförenings namn
 • lägenhetsnumret antalet
 • kvadratmeter
 • månadsavgiften samt vad som ingår i denna.

Vid första mötet gör vi noteringar om din bostads in- och utvändiga material. Vi berättar även mer om Serander Fastighetsförmedling och vad vi kan erbjuda dig för en lyckad bostadsaffär.

Fotografering
Vi använder oss alltid av en professionell fotograf vid våra förmedlingar. Fotografen ringer dig som ägare och bokar in en tid som passar dig. Om möjligt närvarar vi mäklare vid fotograferingen.

Om du vill kan du inför fotograferingen få våra ”tips inför visning”, som också är bra att känna till vid fotograferingen.

Förbesiktning
Inför försäljningen av din fastighet kan du välja att göra en förbesiktning. Vi kan då i marknadsföringen av din bostad använda besiktningsprotokollet och informera intressenterna på visningen om bostadens skick.

Planskisser
Vi framställer via vår leverantör stilrena tvådimensionella och tredimensionella planskisser till prospekten som delas ut på visningen och för presentationen på nätet.

Faktasammanställning
När vi sammanställt texten och fotografierna översänds dessa till dig som säljare så att du kan gå igenom materialet och lämna eventuella synpunkter innan vi lägger ut din bostad på hemnet.se.

Efter ditt godkännande lämnar vi materialet till ett tryckeri för att kunna ta fram prospekt med en objektbeskrivning. Prospekten delas ut till intressenter på visningen.

Marknadsföring
Vi marknadsför din bostad främst på vår egen webbplats, Hemnet och Blocket Bostad. Vi sätter även gärna upp lokala skyltar som kan väcka intresse hos dem som bor i ditt bostadsområde.

Om din bostad är en bostadsrätt så sätter vi ofta upp anslag i din förenings samtliga trappuppgångar och delar ut information om din försäljning i brevlådor.

Kanske finns din bästa köpare i grannskapet eller ute i Europa via Internet!

Visning
Vi på Serander fastighetsförmedling arbetar med tidsbokade visningar. Det är det bästa för dig som säljare, men även för de intressenter som kommer och ser din bostad.

Den tidsbokade visningen innebär att när intressenter kontaktar oss via telefon eller mejl så tar vi uppgifter om namn, telefonnummer samt klockslag för visning. Vi bokar in högst tre familjer per kvarts timme. Det innebär att visningen kan ta ett par timmar eller mer om det är många som är intresserade av din bostad.

Alla som kommer på visningen kan på detta sätt se din bostad på bästa möjliga sätt. Det gör också att det finns tid för att ställa frågor till oss som mäklare.

Om det är många som kommer på visningen så ser vi till att om möjligt vara två mäklare på plats. Allt för att dina intressenter ska få bästa möjliga service. Efter varje visning meddelar vi dig givetvis hur intresset har varit.

Budgivning
När det är dags för budgivning håller vi dig som säljare kontinuerligt informerad om hur budgivningen fortlöper. Vi arbetar med öppen budgivning vilket innebär att de som deltar i budgivningen får veta hur många som är intresserade och med vilka bud.

När köpekontraktet är undertecknat och eventuella återgångsvillkor godkänts har såväl säljaren som köparen rätt att få ut en budgivningslista. Av budgivningslistan framgår alla budgivares namn, telefonnummer, bud och det klockslag när buden registrerades.

Kontraktsskrivning
När budgivningen är avslutad är det dags att skriva köpekontrakt. Säljare, köpare och fastighetsmäklare träffas på mäklarkontoret och går igenom kontraktshandlingarna med bilagor. Vi ber dig därför vara beredd på att avsätta minst en timme för mötet.

Vid kontraktsgenomgången läser vi gemensamt igenom handlingarna och det finns tid för kommentarer och frågor. Vi ber dig även att ta med id-handling eftersom vi som fastighetsmäklare är skyldiga enligt lag att kontrollera säljarens och köparens legitimationer.

Tio procent av köpeskillingen ska betalas i handpenning, oftast inom fem bankdagar efter kontraktstillfället.

Tillträde

När det är dags för tillträde träffas säljare, köpare och fastighetsmäklare på köparens bank. Om köparens bank är en Internetbank träffas vi istället på mäklarkontoret.

Vid tillträdet överlämnas nycklar och handlingar, eventuella lån löses, och tillträdeshandlingarna undertecknas. Inför tillträdet skickas skriftlig kallelse ut till både dig som säljare och till köparen.

Vi ser gärna att säljare och köpare träffas i bostaden innan tillträdet för att se att vitvaror med mera fungerar och för att kontrollera flyttstädningen.

Hjälp med deklarationen

I vårt uppdrag ingår även hjälp med kapitalvinstberäkning och upprättande av skattedeklarationen. För deklarationen behöver vi ett flertal uppgifter av dig.

Om din sålda bostad är en fastighet behöver vi veta:

 • Inköpspriset, inklusive lagfartskostnad och kostnad för uttagna nya pantbrev.
 • När du köpte och tillträdde fastigheten.
 • Uppgifter om kostnader för ny-, om- och tillbyggnader.
 • Uppgifter om värdehöjande reparationer.

Om din sålda bostad är en bostadsrätt behöver vi veta:

 • Inköpspriset
 • När du köpte och tillträdde bostadsrätten.
 • Eventuella kostnader för ombyggnationer och värdehöjande reparationer.
 • Uppgifter om den inre reparationsfonden vid förvärvet samt vid försäljningen.
 • Kontrolluppgiften från din försäljning. Den får du från din bostadsrättsförening, ofta i februari året efter försäljningen.

Avdrag för värdehöjande reparationer medges för de fem senaste åren före försäljningsåret, dock måste de uppgå till minst 5 000 kr per år.